Faaliyet Alanlarımız

Aile ve Boşanma Hukuku

Evlilik birliğini bitirmek amacıyla başvuruda bulunmak isteyen tarafların son 6 ay beraber yaşadıkları ya da ikametgahlarının bulunduğu yerde görev yapan mahkemeler ise Yetkili Mahkemelerdir. Çekişmeli ya da anlaşmalı boşanma davaları olmak üzere ikiye ayrılırlar. Yurtdışı boşanma davalarında ve yurt içi boşanma davalarında hukuk büromuz müvekkillerine hizmet verir.

Gayrimenkul Hukuku

Gayrimenkul avukatları, bu tür davalarınıza bakabildiği gibi daha sonra herhangi bir sorun yaşamamanız için danışmanlık hizmeti de vermektedir. Kira sözleşmelerinizde, alım satımlarınızda, gayrimenkullerin değerlendirilmesi ile ilgili bilgiler içinde avukatlar ile birlikte çalışabilirsiniz.

İş ve Sendika Hukuku

Yalnızca işçi ile işveren arasındaki ilişkilerin değil, aynı zamanda da işçi ve işverenlerin meslek kuruluşları ile olan ilişkileri de iş hukuku kapsamında değerlendirilmektedir. İş hukuku aynı zamanda işverenin ve işçinin dahil oldukları sendikaların da karşılıklı olarak ilişkilerini düzenler. Ortaya çıkabilecek doğal sorunları inceleyerek uyuşmazlıkları ortadan kaldırmak amacıyla çeşitli çözüm yolları sunar.

Sözleşmeler Hukuku

Gerek ticari hayatın gerektirdiği her tür sözleşme, gerekse şahısların ihtiyaçları doğrultusunda gereken her tür sözleşmeyi oluşturmakta veya var olan sözleşmeleri en avantajlı hukuki korumayı sağlayarak yeniden düzenlemektedir. Sözleşmeler, günlük hayatta en çok karşılaşılan hukuki işlemlerden bir tanesidir. Sözlü veya yazılı sözleşmeler salt borç ilişkilerini değil, diğer hukuksal ilişkileri kurmak için de kullanılmaktadır.

İdare Hukuku ve Ticaret Hukuku

İdare hukuku, temelini Anayasa’dan alan ve amacı kamu yararını gerçekleştirmek olan idarenin işleyişini ve kişilerle olan ilişkilerini düzenleyen bir hukuk dalıdır. Dolayısıyla idarenin gerçekleştireceği idari işlemler, gerçek ve tüzel kişileri yakından ilgilendirmekte olup, söz konusu işlemlerin hukuka aykırı olması halinde,

İcra ve İflas Hukuku

Her türlü icra ve iflas işlemlerinin uygulanmasında icra işlemlerinin ve davalarının takibi ile alacak tahsili, haciz, ihtiyati haciz, rehin, ipotek işlemlerinin yapılması, borçlu ve alacaklı lehine toplantılara iştirak edilmesi, iflas talebi veya iflasın ertelenmesi davalarının takibi hususlarında şirketlere, kurumlara ve şahıslara danışmanlık ve hukuki hizmet sunulmaktadır.

Ceza Hukuku

Suç ve cezalara ilişkin konular masumiyet karinesi, kanunlara aykırı delillerin hiçbir şekilde kullanılamayacağı, suçta ve cezada kanunilik ilkesi olarak düzenlenir. Herhangi bir sözleşmeden doğan bir yükümlülüğün yerine getirilememesi nedeni ile kişi ölüm cezasına ya da müsadere cezasına çarptırılamaz. Ceza şahsidir. Ağır hapis ya da hafif hapis ayrımı kaldırılarak tek tip süreli hapis cezası düzenlenmiştir.